Deel deze pagina via

Sponsors

 
 1. Visperiode
  1. A. Het vissen op de vijver is toegelaten 1 januari tot 31 december.
  2. Afwijkingen op art. 1A:
   1. A. De dag van een wedstrijd is het verboden te vissen buiten de wedstrijd zolang de wedstrijd duurt.
   2. B. Niet-leden mogen enkel vissen vanaf 7u tot en met 21u.
   3. C. Het is verboden te vissen wanneer het bestuur dit plaatselijk vermeldt op het infobord.
 2. Aantal toegelaten hengels
  1. A. Het aantal toegelaten hengels is beperkt tot 2 stuks (vaste of werphengels).
  2. B. Bij wedstrijden is het wedstrijdreglement van die dag van toepassing.
 3. Meerpuntige haken
  1. A. Het vissen met meerpuntige haken is verboden.
  2. Afwijkingen op art. 3A:
   1. A. Meerpuntige haken zijn alleen toegelaten bij het gebruik van kunstaas
 4. Toegestaan mee te nemen vissoorten
  1. A. Alleen paling
  2. B. Alle andere vissen moeten onmiddellijk en in optimale omstandigheden(nooit met een handdoek de vis vastnemen!!!) teruggezet worden.
  3. C. Enkel leden mogen de toegestane vissoorten meenemen.
 5. Het gebruik van leefnetten
  1. A. Een leefnet is alleen toegelaten voor de toegestaan mee te nemen vissoorten (Art. 4.A) en bij wedstrijden.
  2. Afwijkingen op art. 5A:
   1. A. Mits de toelating van een bestuurslid voor een gegronde reden.
 6. Illegale visopzettingen
  1. A. Het is strikt verboden zonder medeweten van het bestuur om vis uit te zetten in de vijver.
 7. Orde & netheid
  1. A. Elke visser dient zijn visplaats net te houden en afval mee te nemen
 8. Bezetting visplaats
  1. A. Elke visser dient bij zijn te watergelaten hengels te blijven.
 9. Lidgeld
  1. A.
    

   ’t Kasteeltje

   ‘t Kasteeltje+
   ‘t Marotje

   Volwassen (+17 jaar)

   €80

   €120

   Junior (-17 jaar)

   €45

   €70

  2. B. Betaling van het lidgeld kan ENKEL door storting op rekening nr: (IBAN: BE35751202031337) (BIC: AXABBE22) van de vissersclub 't Kasteeltje met vermelding van:
   LIDGELD 20 . .(jaartal) + Naam + Adres.
  3. C. Het bestuur heeft steeds het recht een betaling te weigeren, een bewijs van betaling geeft dan ook geen toelating tot vissen.
 10. Gratis vissen
  1. A. Tot 12 jaar mag men gratis vissen met 1 hengel op voorwaarde dat de jonge visser vergezeld is van een volwassen lid.
  2. B. Deze maatregel geldt niet tijdens wedstrijden.
 11. Dagkaarten
  1. A. Niet-leden kunnen vissen mits de aankoop van een dagkaart van €6. Na 10 beurten krijgt men een gratis beurt.
  2. B. Deze kan men verkrijgen bij “Bakkerij Guns, Waversesteenweg 64, 3090 Overijse” of bij “Reniers Fishing, Duisburgsesteenweg 70, 3090 Overijse”
 12. Controle
  1. A. Men is steeds verplicht zijn lidkaart of dagkaart bij zich te hebben wanneer men vist.
  2. B. Ieder lid is gemachtigd een visser te controleren.
 13. Overtredingen van het reglement
  1. A. Overtredingen van Art.4 en Art.5 zullen bestraft worden met een boete van €100 voor niet-leden.
  2. B Overtredingen van Art.11 en Art.12 zullen bestraft worden met een boete van €20 voor niet-leden.
  3. C. Overtredingen van leden zullen bestraft worden door onherroepelijke schrapping op de ledenlijst met onmiddellijke ingang.
 14. Aanpassingen
  1. A. Het bestuur behoudt steeds het recht te allen tijde aanpassingen aan te brengen aan het reglement, deze zullen dan ook uiteraard medegedeeld worden.
 15. Verantwoordelijkheid
  1. A. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen of diefstal aan de vijver.
 16. Akkoordverklaring
  1. A. Wanneer men zijn lidgeld betaalt, aanvaardt men dan ook automatisch het vooropgestelde reglement.
 17. Vorige reglementen
  1. A. Alle vorige reglementen vervallen bij het verschijnen van dit reglement.